گیاهان علوفه ای و اهمیت آنها برای انسان/فروش فوری نهال در شرکت نخل سبز خوزستان

گیاهان علوفه ای که بطور مستقیم مورد مصرف دام، طیور و آبزیان می شود در واقع بطور غیرمستقیم‌ به‌ غذای‌ انسان‌ مربوط می‌شود. انواع فرآورده‌های‌ دامی‌ ونقش‌ آنها در تغذیه‌ و سایر نیازمندی های‌ انسان‌، جایگاه‌ خاص‌ گیاهان‌ علوفه‌ای‌ را نشان‌ می‌دهد. گیاهان‌ زیادی‌جهت‌ تولید علوفه کشت‌ می شود که‌ در بین‌ آنها گیاهان‌ دو خانواده‌ غلات‌  و بقولات‌  معروف‌تر از بقیه هستند.

گیاهان علوفه ای

گیاهان علوفه ای

از گیاهان علوفه ای مهم‌ خانواده‌ غلات‌ می‌توان‌ به‌ جو، ذرت‌، سورگوم، تریتکاله، یولاف‌ و ارزن‌ اشاره‌ کرد و از خانواده‌ بقولات‌ یونجه‌، شبدر، اسپرس‌ و … را نام‌ برد. گیاهان‌ خانواده‌ اخیر نه‌ تنها در تولید علوفه‌، بلکه‌ در تثبیت‌ ازت‌ وجلوگیری‌ از فرسایش‌ خاک‌ نیز اهمیت‌ فراوان‌ دارند. در طول زمان در این وب سایت تا آنجا که امکان داشته باشد اطلاعات گوناگونی در باره این گیاهان و مزایای هر یک ارائه خواهدشد. همچنین زراعت گیاهان علوفه ای علاوه بر موارد فوق الذکر، در تناوب زراعی اهمیت فوق العده ای دارد. تناوب زراعی مطلوب، تناوبی است که سبب افزایش عملکرد محصول ،حفاظت آب و خاک و بازده اقتصادی کار وسرمایه شود. گیاهان لگوم وگرامینه مکمل هم هستند در کشت مخلوط با هم عمکرد بیشتری دارند.از روزگاران قدیم که آدمی به پرورش دام و گیاه پرداخت و هنر کشاورزی را یاد گرفت درصدد انتخاب گیاهان زراعی با کمیت و کیفیت بهتر برای تغذیه خود و احشام مورد پرورش برآمد. جامعه امروز با افزایش نیازهای رو به رشد و روزافزون متنوع و متعدد خود، در هر حال یک جامعه بزرگ مصرف کننده است،‌که در رأس همه مواد مصرفی،‌در بزرگترین و وسیع ترین ابعاد کمی و کیفی مواد غذایی قرار دارد که منحصرا” لازمه زندگی و رشد و ادامه حیات موجود زنده اعم از انسان و دام است. از اینرو نه تنها در گذشته و حال، بلکه در آینده نیز پیوسته تولیدات کشاورزی و منابع غذایی و مواد اولیه در مرتبه اول اهمیت قرار داشته و خواهند داشت.

راهنمای سبز/تحریریه

/ 0 نظر / 77 بازدید